Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN LÃNG BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG CẤP ỦY NĂM 2023

Ngày 17/8/2023, Trung tâm Chính trị huyện Văn Lãng tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy năm 2023.