Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Lãng: Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và sơ kết 6 năm thực hiện luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.

    Ngày 28/04/2021, UBND huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021 và sơ kết 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 giai đoạn 2016 - 2021.

( Các đại biểu tham dự hội nghị)

     6 năm qua, thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015, huyện Văn Lãng đã ban hành các văn bản về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhận thức của nhân dân về thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Trong 6 năm, huyện đã tổ chức giao nhận 694 công dân đạt 100% chỉ tiêu giao. Lễ giao nhận quân hàng năm được tổ chức trang trọng đúng quy định. Công tác hậu phương quân đội được thực hiện tốt. Kịp thời, tổ chức tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích chấp hành luật, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự theo quy định.

 Phát huy những kết quả đạt được huyện tiếp tục thực hiện tốt Luật nghĩa vụ quân sự và tuyển quân. Thực hiện nghiêm túc các văn bản cấp trên và triển khai kịp thời, phù hợp, có chất lượng. Thực hiện tốt việc đăng ký, quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ và chính sách hậu phương quân đội. Phấn đấu hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ.