Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN LÃNG: HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM (OCOP) GIAI ĐOẠN 2019 – 2023  

   

         Chiều 29/5/2023, huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP giai đoạn 2019 - 2023. Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện Sở Công thương, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện, đại diện lãng đạo, chuyên viên các phòng, ban, ngành là thành viên Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện; lãng đạo, cán bộ phụ trách OCOP các xã, thị trấn; đại diện 09 chủ thể có sản phẩm OCOP được đánh giá phân hạng đạt 3 sao, 4 sao và chủ thể có sản phẩm dự kiến đánh giá phân hạng năm 2023.