Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN LÃNG: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC  ĐẢNG BỘ HUYỆN, CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG VÀ 2 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19 – NQ/HU CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

Ngày 17/01/2023, Huyện ủy Văn Lãng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ huyện, thi đua khen thưởng năm 2022 và Sơ kết 02 năm Nghị quyết 19 - NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy.  

(Toàn cảnh Hội nghị)

Năm 2022, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Lãng đã đoàn kết, phát huy tối đa các nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh: Trong 20 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị có 17 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 107,14% so với kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt 38,8 triệu đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay bình quân mỗi xã đạt 11,5 tiêu chí/xã. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục được quan tâm, phát triển. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được tập trung chỉ đạo thực hiện tốt, lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác quốc phòng, an ninh thực hiện đồng bộ, nghiêm túc; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng. Thực hiện 20 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đề ra 07 nhiệm vụ HTXSNV, 11 nhiệm vụ HTTNV.

Thực hiện công tác thi đua – khen thưởng, cấp ủy, chính quyền huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai phát động các phong trào thi đua, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội. Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy đã góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển.

(Các tập thể, cá nhân được nhận giấy khen tại Hội nghị)

Nhân dịp này, Huyện ủy Văn Lãng đã tặng giấy khen cho 09 chi, đảng  bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục; tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 29 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022; 12 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Cũng tại hội nghị, UBND huyện Văn Lãng đã phát động và tổ chức Lễ kí kết giao ước thi đua, quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2023./.

 

Thực hiện: THANH THẾ - LƯƠNG KHOA (huyện Văn Lãng)