Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Văn Lãng hội nghị Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019; công tác phối hợp giữa công an- Quân sự- Biên phòng năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Ngày 10/1/2020, Ban chỉ đạo 138 về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019công tác  phối hợp giữa Công an - Quân sự- Biên phòng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

( Một số hình ảnh tại hội nghị)

 

1_55.jpg

 

2_51.jpg

 

3_52.jpg

 

Năm qua, các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền trong huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai toàn diện các công tác trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và đã đạt được những kết quả cơ bản. Liên ngành Công an, Quân sự, Biên phòng đã phối hợp chặt chẽ, chấp hành đúng nguyên tắc, cơ chế hoạt động, đảm bảo sự chỉ huy, chỉ đạo điều hành tập trung, thống nhất, đúng chức năng nhiệm vụ, địa bàn của từng lực lượng trên địa bàn huyện Văn Lãng. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, thế trận an ninh nhân dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra điểm nóng trên địa bàn, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt đã kịp thời ngăn chặn kìm chế và đẩy lùi các hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, kìm chế tai nạn giao thông. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, trường học, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo, hướng dẫn mở dc 287 cuộc tuyên truyền tại 201 thôn, bản cho 17.279 lượt hộ gia đình, 5258 lượt người dân; 140 lượt cho 7.187 lượt cán bộ, giáo viên và học sinh ký ca kết không vi phạm pháp luật. Trong năm đã xây dựng mới 2 mô hình: Mô hình " Vận động quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo ANTT gắn với phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội " tại xã Thanh Long và Mô hình liên kết đảm bảo ANTT khu vực cửa khẩu Tân Thanh với 25 cơ quan, đơn vị tham gia. Qua đó đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

           Tại hội nghị, UBND huyện Văn Lãng đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2019, 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa  Công An- Quân sự - Biên phòng theo Nghị định số 03/2019 của chính phủ đồng thời phát động phong trao toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.

7_23.jpg

                                     

8_33.jpg                 

                                               T/h: Nguyễn Hằng  TTVHTT và TT Văn Lãng