Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN LÃNG: KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG ĐỢT 3 NĂM 2022

 

Ngày 13/6/2022, Trung tâm chính trị huyện Văn Lãng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2022 cho 97 quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ cơ sở của huyện. Dự khai giảng có đ/c Bế Thăng Long, Giám đốc Trung tâm Chính trị và đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng huyện.

(Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3)

Trong thời gian 5 ngày, từ 13/6/2022 đến ngày 17/6/2022, các học viên sẽ được nghiên cứu, học tập 5 chuyên đề: Khái quát lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Một số nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài các chuyên đề trên, các học viên còn được tiếp thu các chuyên đề thực tế như: Chính sách hỗ trợ thanh niên khi vào Đảng; Nhiệm vụ vai trò của Thanh niên trong việc tiếp cận chuyển đổi số; Hướng dẫn Thanh niên khởi nghiệp tại địa phương; Chính sách tín dụng hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương…

(Các đại biểu dự Lễ khai giảng)

Qua lớp học nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, hiểu biết sâu sắc hơn về Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, áp dụng vào thực tiễn của đơn vị, địa phương… Từ đó sẽ xây dựng ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

T/h: Mỹ Hạnh (Trung tâm VH, TT & TT Văn Lãng)