Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN LÃNG: KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ THUỘC DIỆN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY QUẢN LÝ LỚP THỨ 2 NĂM 2023

 

Ngày 18/9/2023, Huyện ủy Văn Lãng phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 95 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý lớp thứ 2 năm 2023.

(Đ/c Lương Văn Vị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng)

         Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 18/9 đến 22/9/2023) các học viên được truyền đạt các chuyên đề: Tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong giai đoạn mới; Hệ thống chính trị ở cơ sở, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay; Công tác dân tộc, công tác tôn giáo ở địa phương hiện nay; Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

(Các cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý tham dự lớp bồi dưỡng)

Thông qua lớp bồi dưỡng các học viên được cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới./.