Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

VĂN LÃNG: XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUẢN LÍ, GIÁM SÁT NGƯỜI VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG KHU VỰC CỬA KHẨU TÂN THANH.

Để thực hiện tốt mục tiêu kép: “Vừa đảm bảo thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19; Vừa tạo điều kiện thuận lợi cho xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh”. Huyện Văn  Lãng đã xây dựng Phương án bố trí khu vực phi thuế quan 02 chốt kiểm soát để hướng dẫn tất cả các phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh đi vào khu vực phi thuế quan; đăng ký, sắp xếp phương tiện theo thứ tự và phân khu hàng hóa (nóng và lạnh). Tại các chốt, yêu cầu lái xe test Covid-19 hoặc xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19 còn hạn đủ 24 giờ. Tại khu vực Daragon, huyện bố trí cho chủ hàng, nhân viên, lái xe đường dài lưu trú, đồng thời thực hiện giám sát, quản lý chặt chẽ quá trình ăn, ở, sinh hoạt tập trung, không đi lại tự do.