Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lãnh đạo UBND huyện

Submitted by Ban biên tập Huyện Văn Lãng on 19 January 2018

Đ/c: Lê Tuấn Minh

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Đ/c: Bế Văn Nhớ

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c: Bế Thị Vẫn

HUV - Phó Chủ tịch UBND huyện