A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VĂN LÃNG: KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ NGHIỆP VỤ DÀNH CHO CÁN BỘ HỘI NÔNG DÂN Ở CƠ SỞ NĂM 2024

 

Ngày 15/4/2024, Trung tâm Chính trị phối hợp với Hội Nông dân huyện Văn Lãng tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2024.

(Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng)

Trong thời gian 2 ngày, 70 học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam – Tổ chức Chính trị - Xã hội của giai cấp Nông dân Việt Nam; Tổ chức Hội nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở hội.

 Thông qua lớp bồi dưỡng đã giúp cho cán bộ hội nâng cao trình độ lý luận chính trị và kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Hội, kinh nghiệp trong công tác vận động hội viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào Nông dân trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh./.

T/h: MỸ HẠNH (huyện Văn Lãng)

 

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 253
Trong tháng : 9.090
Tất cả : 44.130