A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VĂN LÃNG: TRIỂN KHAI QUY CHẾ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP HUYỆN, CẤP XÃ PHỤ TRÁCH THEO DÕI, HỖ TRỢ XÃ (THỊ TRẤN), THÔN (KHU PHỐ) VÀ HỘ GIA ĐÌNH; CÔNG TÁC RÀ SOÁT QUY HOẠCH CÁN BỘ

 

Chiều ngày 25/01/2024, Huyện ủy Văn Lãng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế công tác đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã phụ trách theo dõi, hỗ trợ xã (thị trấn), thôn (khu phố) và hộ gia đình; Công tác rà soát quy hoạch cán bộ; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị năm 2024.

(Các đại biểu dự Hội nghị)

Trong năm 2023, thực hiện Quy chế công tác đối với lãnh đạo cấp huyện, cấp xã phụ trách theo dõi hỗ trợ xã (thị trấn), thôn (khu phố), huyện Văn Lãng có 161/161 các thôn, khu phố có cấp ủy cấp huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện phụ trách. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng đã có sự đổi mới, từng nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đã xây dựng kế hoạch, giao việc, kiểm tra đôn đốc thực hiện.

(Lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện thông qua các văn bản, quy chế)

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quy chế số 2191-QC/HU, ngày 03/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản liên quan của tỉnh, huyện về công tác đối với lãnh đạo, quản lý cấp huyện, cấp xã phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã (thị trấn), thôn (khu phố) và hộ gia đình; Quán triệt các nội dung về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2021-2026) và nhiệm kỳ 2025 – 2030 (2026-2031) năm 2024.

Thông qua hội nghị nhằm thống nhất cách thức triển khai thực hiện tạo sự đồng thuận, tinh thần tự giác, gương mẫu trong triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả trong thực hiện việc phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, thị trấn, thôn, khu phố, hộ gia đình.

T/h: MỸ HẠNH (Văn Lãng)

 

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 175
Trong tháng : 5.291
Tất cả : 27.376