A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI ĐỢT 1 NĂM 2024

 

Ngày 03/6/2024, Trung tâm Chính trị huyện Văn Lãng tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt 1 năm 2024 cho 60 học viên là đảng viên mới kết nạp ở các Chi, Đảng bộ trong toàn Đảng bộ huyện. Dự lễ khai giảng có đồng chí Lương Văn Vị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của huyện Văn Lãng.

(Các đại biểu dự lễ khai giảng)

Trong thời gian 7 ngày từ ngày 3/6 đến 10/6/2024, các học viên được học tập, nghiên cứu 10 chuyên đề: Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và Đào tạo, Khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ đi tham quan thực tế và viết bài thu hoạch để đánh giá kết quả học tập.

ồng chí Lương Văn Vị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại lễ khai giảng)

Qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

             T/h: MỸ HẠNH (Trung tâm VH, TT & TT Văn Lãng)

 

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 1
Hôm nay : 305
Trong tháng : 10.315
Tất cả : 60.819