A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

VĂN LÃNG: HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH

 

Ngày 17/4/2024, UBND huyện Văn Lãng tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành cho 154 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, ban, ngành của huyện17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

(Toàn cảnh hội nghị)

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn triển khai các nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, trong đó tập trung vào các nội dung sửa đổi; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ pháp ban hành Thông quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử vi phạm hành chính.

(Các đại biểu dự hội nghị)

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính nắm vững các kiến thức mới về xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời nâng cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước, cũng như triển khai tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao nhất./.

T/h: MỸ HẠNH (huyện Văn Lãng)

 


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 0
Hôm nay : 244
Trong tháng : 9.081
Tất cả : 44.121