A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HUYỆN VĂN LÃNG: TỔNG KẾT CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2023; PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC TƯ PHÁP NĂM 2024

Ngày 23/01/2024 Phòng Tư pháp huyện Văn Lãng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2024. Thành phần tham dự gồm Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp các xã, thị trấn, ông Lý Văn Ninh Trưởng Phòng Tư pháp Chủ trì Hội nghị.

Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023;

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2024

Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2023;

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác Tư pháp năm 2024

 

 

Ông Lý Văn Ninh Trưởng Phòng Tư pháp Chủ trì Hội nghị Thông qua báo cáo công tác Tư pháp năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Triển khai Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 19/01/2024 của UBND huyện Văn Lãng về triển khai công tác Tư pháp năm 2024. Qua đó biểu dương những nhiệm vụ mà Phòng Tư pháp và các xã, thị trấn đã làm được, mặt khác chỉ ra những hạn chế yếu kém để khắc phục trong năm tới.

 

Ông Lý Văn Ninh Trưởng Phòng Tư pháp Thông qua báo cáo công tác Tư pháp năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 

Trong Hội nghị Phòng Tư pháp đã tổng hợp tất cả các ý kiến của các xã, thị trấn, qua đó thấy được những vướng mắc khó khăn trong công tác thực hiện các nhiệm vụ tại các xã, thị trấn, để cùng nhau thảo luận đưa ra những phương hướng giải quyết những vướng mắc khó khăn đó trong năm 2024

 

Các xã, thị trấn lần lượt có ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở

 

Sau cùng Trường phòng Tư pháp vinh danh các cá nhân và trao kỷ niệm chương “vì sự nghiệp Tư pháp” cho 03 đồng chí ( 01 Phòng tư pháp, 01 xã Hoàng Việt, 01 xã Bắc Hùng).

        

Ông Lý Văn Ninh Trường Phòng Tư pháp trai kỷ niệm chương “ vì sự nghiệp Tư pháp” cho 03 đồng chí

Trưởng phòng Tư pháp huyện Văn Lãng kết luận Hội nghị

Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. UBND huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã thị trấn theo từng lĩnh vực ngành, địa phương. Quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết HĐND huyện và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm của UBND huyện đề ra, nhiệm vụ cụ thể đối với công tác tư pháp trong thời gian tới, cần tập trung một số nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND, xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư pháp năm 2024 và năm tiếp theo trên địa bàn huyện, xã. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn bằng nhiều hình thức, đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, nhất là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, các xã thuộc vùng sâu, vùng xa nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và người dân. Quan tâm công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên ở cơ sở, nâng cao chất lượng hòa giải thành ở cơ sở.  

3. Thực hiện tốt công tác tham mưu trong việc thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật; chủ động và thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, nhằm kịp thời phát hiện văn bản trái pháp luật hoặc văn bản không phù hợp để xử lý kịp thời theo quy định của pháp luật.

          4. Thực hiện tốt công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, công tác bồi thường nhà nước; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thẩm định hồ sở xử lý vi phạm hành chính đảm bảo chính xác theo quy định của pháp luật.

          5. Duy trì thực hiện tốt công tác hành chính tư pháp ở cấp huyện và cấp xã, thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký hộ tịch, cải chính hộ tịch đảm bảo đúng quy định của Luật Hộ tịch và văn bản hướng dẫn thi hành, tổ chức thực hiện tốt việc ứng dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp. Thực hiện tốt công tác chứng thực bản sao từ bản chính trên Công dịch công quốc gia; công tác cải cách hành chính phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

 6. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ công chức Tư pháp cấp xã, thị trấn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp trên địa bàn./.

Phòng Tư pháp huyện Văn Lãng


Thông tin tuyên truyền

Thông tin tổng hợp

Liên kết website

Thống kê truy cập

Đang online : 2
Hôm nay : 246
Trong tháng : 10.543
Tất cả : 10.648